Les formules médicinales : DA AN WAN 1

« Retour à la liste

DA AN WAN 1

Pilule de la grande paix 1

Composition :
6g BAI ZHU
6.9g qing BAN XIA
3.3g CHEN PI, JU PI
6.9g FU LING
3.3g LAI FU ZI
3.3g LIAN QIAO
3.3g (chao huang) MAI YA
20.1g SHAN ZHA
6.9g SHEN QU = LIU QU

Origine : DAN XI XIN FA

Mémo : Stagnation d'aliments due à une mauvaise alimentation (abus, alcool, aliments avariés ...).