Les formules médicinales : DA BU YUAN JIAN

« Retour à la liste

DA BU YUAN JIAN

Décoction de la grande tonification du Yuan Qi

Composition :
9g DANG GUI
6g (yan zhi) DU ZHONG
3g mi zhi GAN CAO
7g GOU QI ZI
7g REN SHEN
6g SHAN YAO
3g (zheng) SHAN ZHU YU
25g SHU DI HUANG

Origine : JING YUE QUAN SHU

Mémo : Déficience grave de Yuan Qi, Jing et Sang avec douleur lombaires et abdominales, urines fréquentes, vertiges, acouphènes...