Les formules médicinales : DA CHAI HU TANG 2

« Retour à la liste

DA CHAI HU TANG 2

Grande décoction de CHAI HU 2

Composition :
6.08g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
7.88g qing BAN XIA
7.88g CHAI HU
4.05g (sheng) DA HUANG
0.9g DA ZAO = HONG ZAO
6.08g HUANG QIN
6.08g sheng JIANG
6.08g ZHI SHI

Origine : SHANG HAN LUN

Mémo : Maladies du Shao Yang et du Yang Ming. Chaleur de la Vésicule Biliaire