Les formules médicinales : DA HUANG MU DAN TANG

« Retour à la liste

DA HUANG MU DAN TANG

Décoction de DA HUANG et MU DAN PI

Composition :
12g (sheng) DA HUANG
13g DONG GUA ZI = DONG GUA REN
7g MANG XIAO
9g MU DAN PI
10g TAO REN

Origine : JIN GUI YAO LÜE

Mémo : Accumulation d'Humidité Chaleur et Sang au stade initial des abcès intestinaux. Appendicite aiguë.