Les formules médicinales : DA QIN JIAO TANG

« Retour à la liste

DA QIN JIAO TANG

Grande décoction de QIN JIAO

Composition :
6g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
6g BAI ZHI
3g BAI ZHU
6g CHUAN XIONG
6g DANG GUI
6g DU HUO
3g FANG FENG
3g FU LING
6g GAN CAO
3g HUANG QIN
3g QIANG HUO
10g QIN JIAO
3g SHENG DI HUANG
6g SHI GAO
3g SHU DI HUANG
2g XI XIN

Origine : SU WEN BING JI QI BAO MING JI

Mémo : Attaque de Vent (externe) sur les Jing Luo (Zhong Feng, Zhong Jin), paralysie, AVC...