Les formules médicinales : DAN DAO PAI SHI TANG

« Retour à la liste

DAN DAO PAI SHI TANG

Décoction pour évacuer les calculs biliaires

Composition :
8g (sheng) DA HUANG
11g JIN QIAN CAO
8g MU XIANG
11g YIN CHEN
8g YU JIN
8g ZHI KE = ZHI QIAO

Origine : TIAN JIN NAN KAI YI YUAN

Mémo : Calculs biliaires par Humidité Chaleur.