Les formules médicinales : DAN HUANG SI NI SAN

« Retour à la liste

DAN HUANG SI NI SAN

Poudre des quatre inversions avec DAN BAI SHAO et HUANG BAI

Composition :
24.38g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
8.13g CHAI HU
8.13g GAN CAO
8.13g HUANG BAI
8.13g MU DAN PI
8.13g ZHI SHI

Mémo : Appendicite (stade initial)