Les formules médicinales : DAO QI TANG

« Retour à la liste

DAO QI TANG

Décoction pour conduire le Qi

Composition :
3g (zhi) WU ZHU YU
9g MU XIANG
6g XIAO HUI XIANG
12g chao jiao CHUAN LIAN ZI

Origine : SHEN SHI ZUO SHU SHENG

Mémo : Hernie par Stagnation du Qi et de Froid dans le Méridien du Foie.