Les formules médicinales : DU ZHONG BU TIAN SU

« Retour à la liste

DU ZHONG BU TIAN SU

Remède à base de DU ZHONG pour tonifier le ciel

Composition :
0.13g BA JI TIAN
0.05g BAI ZI REN
0.35g DANG GUI
0.35g DANG SHEN
0.56g (yan zhi) DU ZHONG
0.5g GOU QI ZI
0.5g HUANG QI
0.05g LIAN ZI
0.13g ROU CONG RONG
0.13g (zheng) SHAN ZHU YU
0.26g SHU DI HUANG

Mémo : Déficience de Sang, du Foie et des Reins, de Jing, de Yin, de Yang et de Qi du Centre