Les formules médicinales : ER MING ZUO CI WAN

« Retour à la liste

ER MING ZUO CI WAN

Pilule de la gauche pour traiter les acouphènes

Composition :
0.16g CHAI HU
0.18g CI SHI
0.42g FU LING
0.42g MU DAN PI
0.6g SHAN YAO
0.6g (zheng) SHAN ZHU YU
1.2g SHU DI HUANG
0.42g ZE XIE

Origine : XIAO ER YAO ZHENG ZHI JUE

Mémo : Acouphènes ou Hypoacousie par Déficience du Foie et du Rein (Yin), Insuffisance du Jing des Reins, montée de Feu