Les formules médicinales : FU KE ZHONG ZI WAN

« Retour à la liste

FU KE ZHONG ZI WAN

Pilule gynécologique pour favoriser la fertilité

Composition :
0.24g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
0.35g CHUAN XIONG
0.35g DANG GUI
0.47g (yan zhi) DU ZHONG
0.24g E JIAO = A JIAO
0.24g HUANG QIN
0.94g SHU DI HUANG
0.47g (cu zhi) XIANG FU
0.35g XU DUAN
0.35g cu AI YE

Origine : TONG SHOU LU

Mémo : Stérilité par Déficience de Sang et Stagnation du Qi, Vide de Chong Mai et Ren Mai