Les formules médicinales : GAN CAO GAN JIANG LING ZHU TANG

« Retour à la liste

GAN CAO GAN JIANG LING ZHU TANG

Décoction de GAN CAO, GAN JIANG, FU LING et BAI ZHU

Composition :
15g BAI ZHU
15g FU LING
6g GAN CAO
10g gan JIANG

Origine : JIN GUI YAO LUE

Mémo : Descente d'Humidité froide par déficience de Yang de la Rate. Yi Yin.