Les formules médicinales : GUI LING JI

« Retour à la liste

GUI LING JI

Collection merveilleuse de la tortue

Composition :
0.35g BA JI TIAN
0.05g (yan zhi) BU GU ZHI
0.15g (sha chao) CHUAN SHAN JIA
0.04g DING XIANG
0.05g (yan zhi) DU ZHONG
0.05g mi zhi GAN CAO
0.07g GOU QI ZI
0.2g HAI MA
0.09g HUANG QI
0.6g LU JIAO
0.07g (HUAI) NIU XI
0.45g REN SHEN
0.15g ROU CONG RONG
0.07g SHA REN
0.15g SHU DI HUANG
0.05g SUO YANG
0.02g TIAN MEN DONG = TIAN DONG
0.05g TU SI ZI
0.25g YE JU HUA
0.05g YIN YANG HUO = XIAN LING PI
0.05g RONG YAN

Mémo : Déficience de Yang des Reins atteignant tous les organes. Déficience de Qi, Sang et Yang généralisée.