Les formules médicinales : GUO QI YIN

« Retour à la liste

GUO QI YIN

Boisson pour les retards (de règles)

Composition :
5.28g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
2.56g CHUAN XIONG
5.28g DANG GUI
1.28g E ZHU
1.12g mi zhi GAN CAO
1.92g HONG HUA
1.28g CHUAN MU TONG
1.12g ROU GUI
5.28g SHU DI HUANG
1.6g TAO REN
5.28g (cu zhi) XIANG FU

Origine : ZHENG ZHI ZHUN SHENG

Mémo : Règles irrégulières ou aménorrhée par Stagnation de Sang et de Qi et Déficience de Sang