Les formules médicinales : HOU PO QI WU TANG

« Retour à la liste

HOU PO QI WU TANG

Décoction des sept ingrédients avec HOU PO

Composition :
7.8g (sheng) DA HUANG
2.6g DA ZAO = HONG ZAO
5.2g GAN CAO
5.2g GUI ZHI
13g HOU PO
10.4g sheng JIANG
7.8g ZHI SHI

Origine : JIN GUI YAO LUE

Mémo : Constipation par Maladie du Tai Yang atteignant le Yang Ming