Les formules médicinales : HU PO BAO LONG WAN

« Retour à la liste

HU PO BAO LONG WAN

Pilule de HU PO pour étreindre le dragon

Composition :
0.47g CHI FU LING
0.09g dan (TIAN) NAN XING
0.23g HU PO
0.23g NIU HUANG
0.14g QUAN XIE
0.02g SHE XIANG
0.23g TIAN ZHU HUANG
0.05g XIONG HUANG
0.14g ZHU SHA
0.47g (fu chao) JIANG CAN = (fu chao) BAI JIANG CAN

Mémo : Formule pediatrique. Hypertension par agitation interne du Vent du Foie (La Chaleur extrême engendre le Vent) avec Tan Chaleur ou Tan Feu