Les formules médicinales : HUANG QIN XIE FEI TANG

« Retour à la liste

HUANG QIN XIE FEI TANG

Décoction de HUANG QIN pour drainer le Poumon

Composition :
9g KU XING REN = XIN REN
6g BO HE
5g (sheng) DA HUANG
3g mi zhi GAN CAO
9g HUANG QIN
6g JIE GENG
9g LIAN QIAO
8g ZHI ZI
6g ZHI SHI

Mémo : Chaleur pathogène obstruant le Poumon.