Les formules médicinales : JIA JIAN WEI RUI TANG

« Retour à la liste

JIA JIAN WEI RUI TANG

Décoction modifiée de WEI RUI

Composition :
5g BAI WEI
5g BO HE
6g CONG BAI
1g DA ZAO = HONG ZAO
10g DAN DOU CHI
2g mi zhi GAN CAO
5g JIE GENG
9g zheng YU ZHU

Origine : CHONG DING TONG SU SHANG HAN LUN

Mémo : Atteinte de Vent Chaleur externe et Déficience de Yin.