Les formules médicinales : JIA JIAN YI YIN JIAN

« Retour à la liste

JIA JIAN YI YIN JIAN

Décoction pour un (tous les) Yin modifiée

Composition :
6g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
8g DI GU PI
4g GAN CAO
6g MAI MEN DONG = MAI DONG
6g SHENG DI HUANG
9g SHU DI HUANG
8g ZHI MU

Origine : JING YUE QUAN SHU

Mémo : Déficience de Yin du Foie et des Reins avec Déficience de Sang et Chaleur Déficience.