Les formules médicinales : JIU XIAN SAN

« Retour à la liste

JIU XIAN SAN

Poudre des neuf immortels

Composition :
0.8g CHUAN BEI MU
1g DA ZAO = HONG ZAO
0.8g E JIAO = A JIAO
0.8g JIE GENG
0.8g mi zhi KUAN DONG HUA
0.8g REN SHEN
0.8g SANG BAI PI
1g sheng JIANG
3g mi zhi YING SU KE = mi zhi YING SU QIAO
3g WU MEI
0.8g WU WEI ZI

Origine : YI XUE ZHENG ZHUAN

Mémo : Déficience de Qi et de Yin du Poumon avec toux chronique.