Les formules médicinales : JUAN BI TANG 2

« Retour à la liste

JUAN BI TANG 2

Décoction pour traiter les Bi 2

Composition :
3.9g CHUAN XIONG
7.8g DANG GUI
3.9g DU HUO
1.8g mi zhi GAN CAO
3.9g GUI ZHI
12g HAI FENG TENG
3.9g MU XIANG
3.9g QIANG HUO
3.9g QIN JIAO
12g SANG ZHI
3g cu RU XIANG

Origine : YI XUE XIN WU

Mémo : Douleurs rhumatismales dues au Tan Humidité obstruant les Collatéraux