Les formules médicinales : LIANG DI TANG

« Retour à la liste

LIANG DI TANG

Décoction des deux terres

Composition :
10g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
6g DI GU PI
9g E JIAO = A JIAO
6g MAI MEN DONG = MAI DONG
20g SHENG DI HUANG
10g XUAN SHEN = YUAN SHEN

Origine : FU QING ZHU NU KE

Mémo : Métrorragies, ménorragies, cycles courts par Chaleur Déficience du Sang.