Les formules médicinales : LIU SHEN WAN

« Retour à la liste

LIU SHEN WAN

Pilule des six Shen

Composition :
0.53g BING PIAN
0.53g CHAN SU
0.8g NIU HUANG
0.8g SHE XIANG
0.53g XIONG HUANG
0.8g ZHEN ZHU

Origine : ZHONG YAO ZHI JI SHOU CE

Mémo : Toxine inflammatoire sur la gorge.