Les formules médicinales : MA HUANG XI XIN FU ZI TANG

« Retour à la liste

MA HUANG XI XIN FU ZI TANG

Décoction de MA HUANG, XI XIN et FU ZI

Composition :
7g MA HUANG
7g pao FU ZI
7g XI XIN

Origine : SHANG HAN LUN

Mémo : Atteinte de Vent Froid externe et Déficience de Yang. Syndrome Shao Yin.