Les formules médicinales : NEI BU HUANG QI TANG

« Retour à la liste

NEI BU HUANG QI TANG

Décoction de HUANG QI pour tonifier l'interne

Composition :
4g chao huang BAI SHAO (YAO)
4g CHUAN XIONG
1g DA ZAO = HONG ZAO
4g DANG GUI
8g FU LING
4g mi zhi GAN CAO
8g MAI MEN DONG = MAI DONG
8g REN SHEN
4g ROU GUI
2g sheng JIANG
8g SHU DI HUANG
4g (zhi) YUAN ZHI
8g yan zhi HUANG QI

Origine : WAI KE FA HUI

Mémo : Absence de cicatrisation d'un abcès après ouverture par Déficience de Qi et de Sang, pus clair et liquide.