Les formules médicinales : NIU HUANG CHENG QI TANG

« Retour à la liste

NIU HUANG CHENG QI TANG

Décoction de NIU HUANG pour régulariser le Qi

Composition :
0.22g BING PIAN
10.8g (sheng) DA HUANG
0.79g HUANG LIAN
0.79g HUANG QI
0.79g NIU HUANG
0.22g SHE XIANG
0.79g XI JIAO
0.79g XIONG HUANG
0.79g YU JIN
0.43g ZHEN ZHU
0.79g ZHI ZI
0.79g ZHU SHA

Origine : WEN BING TIAO BIAN

Mémo : Coma, perte de connaissance, évanouissement, convulsions par pénétration de l'Enveloppe du Coeur par la Chaleur