Les formules médicinales : QI JU DI HUANG WAN

« Retour à la liste

QI JU DI HUANG WAN

Pilule de DI HUANG, GOU QI ZI et JU HUA

Composition :
2g FU LING
1.5g GOU QI ZI
1.5g JU HUA
2g MU DAN PI
3g SHAN YAO
3g (zheng) SHAN ZHU YU
5g SHU DI HUANG
2g ZE XIE

Origine : YI JI

Mémo : Déficience du Foie et des Reins avec atteintes oculaires.