Les formules médicinales : QIN LIAN SI WU TANG

« Retour à la liste

QIN LIAN SI WU TANG

Décoction des quatre ingrédients avec HUANG QIN et HUANG LIAN

Composition :
10.18g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
5.23g CHUAN XIONG
10.18g DANG GUI
3.85g HUANG LIAN
5.23g HUANG QIN
10.18g MAI MEN DONG = MAI DONG
10.18g SHENG DI HUANG

Origine : ZA BING YUAN LIU XI ZHU

Mémo : Déficience de Sang et Chaleur Plénitude, Insuffisance de Yin Sang