Les formules médicinales : QING FEI TANG

« Retour à la liste

QING FEI TANG

Décoction pour clarifier le Poumon

Composition :
2.6g KU XING REN = XIN REN
2.6g CHEN PI, JU PI
2.6g CHUAN BEI MU
3.8g DA ZAO = HONG ZAO
3.8g DANG GUI
3.8g FU LING
1.4g GAN CAO
2.6g HUANG QIN
2.6g JIE GENG
2.6g MAI MEN DONG = MAI DONG
2.6g SANG BAI PI
0.6g sheng JIANG
2.6g TIAN MEN DONG = TIAN DONG
0.6g WU WEI ZI
2.6g ZHI ZI
2.6g ZHU RU

Mémo : Le Tan Chaleur obstrue le Poumon