Les formules médicinales : QING YING TANG

« Retour à la liste

QING YING TANG

Décoction pour clarifier la couche Ying

Composition :
6g DAN SHEN
4g DAN ZHU YE
5g HUANG LIAN
9g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
7g LIAN QIAO
9g MAI MEN DONG = MAI DONG
12g SHENG DI HUANG
6g XI JIAO
9g XUAN SHEN = YUAN SHEN

Origine : WEN BING TIAO BIAN

Mémo : Chaleur ayant pénétré dans la couche Ying lors des atteintes des maladies de la Chaleur (Re Bing).