Les formules médicinales : REN SHEN BU WAN

« Retour à la liste

REN SHEN BU WAN

Pilule tonifiante de REN SHEN

Composition :
0.05g FU LING
0.01g HAI MA
0.14g NAN SHA SHEN
0.09g (HUAI) NIU XI
1.38g REN SHEN
0.18g ROU CONG RONG
0.14g (zheng) SHAN ZHU YU

Mémo : Déficience de Qi (Rate, Reins, Poumon, Coeur) après une longue maladie ou un trauma