Les formules médicinales : REN SHEN DANG GUI TANG

« Retour à la liste

REN SHEN DANG GUI TANG

Décoction de REN SHEN et DANG GUI

Composition :
8g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
8g DANG GUI
6g MAI MEN DONG = MAI DONG
6g REN SHEN
1g ROU GUI
6g SHU DI HUANG

Origine : YI ZONG JIN JIAN

Mémo : Troubles du Shen du post-partum par Déficience de Qi et de Sang (aspect Yin).