Les formules médicinales : SANG XING TANG

« Retour à la liste

SANG XING TANG

Décoction de SANG YE et XING REN

Composition :
9g KU XING REN = XIN REN
12g BEI SHA SHEN
6g DAN DOU CHI
6g SANG YE
6g ZHE BEI MU
6g ZHI ZI
3g LI PI

Origine : WEN BING TIAO BIAN

Mémo : Attaque de Sécheresse Chaleur externe (atteinte du Poumon).