Les formules médicinales : SHEN QI DA BU WAN

« Retour à la liste

SHEN QI DA BU WAN

Pilule de grande tonification avec DANG SHEN et HUANG QI

Composition :
4.5g DANG SHEN
4.5g HUANG QI

Mémo : Déficience de Qi (Wei Qi), Déficience de Qi du Poumon et du Centre