Les formules médicinales : SHEN YING YANG ZHEN DAN

« Retour à la liste

SHEN YING YANG ZHEN DAN

Pilule particulière des dieux, pour nourrir le véritable

Composition :
12g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
8g CHUAN XIONG
12g DANG GUI
6g MU GUA
8g QIANG HUO
12g SHU DI HUANG
6g TIAN MA
10g TU SI ZI

Origine : WAI KE ZHENG ZONG

Mémo : Déficience de Sang, Sécheresse du Sang, Chaleur Déficience du Sang (avec montée de Vent), Dysharmonie entre le Qi et le Sang, avec atteintes cutanées.