Les formules médicinales : SHI BU WAN

« Retour à la liste

SHI BU WAN

Pilule des dix toniques

Composition :
1.5g FU LING
1g LU RONG
1.5g MU DAN PI
0.6g pao FU ZI
0.75g ROU GUI
1.5g SHAN YAO
1.5g (zheng) SHAN ZHU YU
0.75g SHU DI HUANG
1g WU WEI ZI
1.5g ZE XIE

Origine : JI SHENG FANG

Mémo : Déficience de Qi et de Yang des Reins.