Les formules médicinales : SHI ZAO TANG

« Retour à la liste

SHI ZAO TANG

Décoction des dix DA ZAO

Composition :
0.3g (cu zhi) (JING) DA JI (Euphorbia)
20g DA ZAO = HONG ZAO
0.3g shu GAN SUI
0.3g (cu zhi) YUAN HUA

Origine : SHANG HAN LUN

Mémo : Purgation pour évacuer le Xuan Yin (Yin suspendu) au niveau du thorax ou de l'abdomen.