Les formules médicinales : SI QI TANG

« Retour à la liste

SI QI TANG

Décoction de quatre et sept

Composition :
11g qing BAN XIA
3g DA ZAO = HONG ZAO
11g FU LING
8.5g HOU PO
11g sheng JIANG
5.5g ZI SU YE

Origine : TAI PING HUI MIN HE JI JU FANG

Mémo : Syndrome du Qi du Noyau de Prune (Mei He Qi) par Congestion et nouure du Qi du Foie avec Tan (Nouure du Tan et du Qi)