Les formules médicinales : SI SHEN WAN

« Retour à la liste

SI SHEN WAN

Pilule des quatre esprits

Composition :
5g (zhi) WU ZHU YU
11g (yan zhi) BU GU ZHI
6g DA ZAO = HONG ZAO
6g ROU DOU KOU
12g sheng JIANG
6g WU WEI ZI

Origine : ZHENG ZHI ZHUN SHENG

Mémo : Diarrhée de l'aube (due à une Déficience de Yang des Reins et de la Rate).