Les formules médicinales : TENG LONG TANG

« Retour à la liste

TENG LONG TANG

Décoction pour chevaucher le dragon

Composition :
12g CANG ZHU
5g (sheng) DA HUANG
15g DONG GUA ZI = DONG GUA REN
3g GAN CAO
15g MANG XIAO
12g MU DAN PI
12g TAO REN
25g sheng YI YI REN

Mémo : Chaleur et Stases de Sang au niveau de la sphère génitale