Les formules médicinales : TING LI DA ZAO XIE FEI TANG

« Retour à la liste

TING LI DA ZAO XIE FEI TANG

Décoction de TING LING ZI et DA ZAO pour drainer le Poumon

Composition :
10g DA ZAO = HONG ZAO
10g TING LI ZI

Origine : JIN GUI YAO LÜE

Mémo : Tan Yin et liquides accumulés dans le Poumon, Xuan Yin.