Les formules médicinales : WEI ZHENG FANG

« Retour à la liste

WEI ZHENG FANG

Formule pour traiter les paralysies (Wei Zheng)

Composition :
4.4g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
6.88g BAI ZHU
11.55g DANG GUI
2.48g (yan zhi) DU ZHONG
2.48g HUANG BAI
4.4g HUANG QI
6.88g (HUAI) NIU XI
9.08g SHU DI HUANG
6.88g ZHI MU

Mémo : Paralysies des membres inférieurs, polyomyélite, béribéri avec Déficience de Sang (et de Qi)