Les formules médicinales : WU WEI XIAO DU YIN

« Retour à la liste

WU WEI XIAO DU YIN

Boisson aux cinq saveurs pour disperser la Toxine

Composition :
18g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
9g PU GONG YING
9g YE JU HUA
9g ZI HUA DI DING
9g TIAN KUI ZI = XIA WU ZONG

Origine : YI ZONG JIN JIAN

Mémo : Abcès ou furoncles par Chaleur Toxine, fièvre