Les formules médicinales : XIANG BEI YANG YING TANG

« Retour à la liste

XIANG BEI YANG YING TANG

Décoction de XIANG FU et CHUAN BEI MU pour nourrir la couche YING

Composition :
6g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
12g chao jiao BAI ZHU
6g CHEN PI, JU PI
6g CHUAN BEI MU
6g CHUAN XIONG
4g DA ZAO = HONG ZAO
6g DANG GUI
6g FU LING
3g GAN CAO
3g JIE GENG
6g REN SHEN
6g sheng JIANG
6g SHU DI HUANG
6g (cu zhi) XIANG FU

Mémo : Nodule par Déficience de Qi et de Sang.