Les formules médicinales : XIAO BAN XIA TANG

« Retour à la liste

XIAO BAN XIA TANG

Petite décoction de BAN XIA

Composition :
10g jiang BAN XIA
12g sheng JIANG

Origine : JING GUI YAO LÜE FANG LUN

Mémo : Vomissements avec Tan Yin (Zhi Yin).