Les formules médicinales : XIN JIA HUANG LONG TANG

« Retour à la liste

XIN JIA HUANG LONG TANG

Décoction du dragon jaune nouvellement augmentée

Composition :
9g (sheng) DA HUANG
5g DANG GUI
6g GAN CAO
13g MAI MEN DONG = MAI DONG
6g MANG XIAO
5g REN SHEN
13g SHENG DI HUANG
13g XUAN SHEN = YUAN SHEN
2g HAI SHEN

Origine : WEN BING TIAO BIAN

Mémo : Chaleur interne avec Déficience de Yin et de Qi.