Les formules médicinales : XIONG DAN DIE DA WAN

« Retour à la liste

XIONG DAN DIE DA WAN

Pilule de XIONG DAN (pour traiter) les coups et les chutes

Composition :
0.68g (sheng) DA HUANG
0.72g DANG GUI
0.4g HONG HUA
0.32g SAN QI
0.6g SHA REN
0.08g XIONG DAN
0.6g XUAN FU HUA
0.6g YU JIN

Mémo : Blessure traumatique (phase aiguë ou chronique)