Les formules médicinales : XU MING TANG

« Retour à la liste

XU MING TANG

Décoction pour prolonger la vie

Composition :
7.71g KU XING REN = XIN REN
5.36g CHUAN XIONG
7.71g DANG GUI
7.71g GAN CAO
7.71g gan JIANG
7.71g GUI ZHI
7.71g MA HUANG
7.71g REN SHEN
7.71g SHI GAO

Origine : WAI TAI BI YAO

Mémo : Attaque du Vent (Zhong Feng) par Vent Froid externe (entrant dans les Jing Mai) sur un terrain de Déficience de Qi et de Sang (Wei Qi).