Les formules médicinales : XUAN DU FA BIAO TANG

« Retour à la liste

XUAN DU FA BIAO TANG

Décoction pour ventiler la toxine et libérer la surface

Composition :
6g KU XING REN = XIN REN
3g BO HE
2g DAN ZHU YE
3g FANG FENG
2g GAN CAO
3g GE GEN
3g JIE GENG
3g JING JIE
5g LIAN QIAO
3g CHUAN MU TONG
5g wei NIU BANG ZI
5g QIAN HU
3g SHENG MA
3g ZHI KE = ZHI QIAO

Origine : YI ZONG JIN JIAN

Mémo : Vent Chaleur externe. Chaleur bloquée au niveau du Biao (peu de transpiration). Maladies éruptives (rougeole) au stade initial, les éruptions sortant difficilement. Bronchite, laryngite...