Les formules médicinales : YIN QIAO MA BO SAN

« Retour à la liste

YIN QIAO MA BO SAN

Poudre de JIN YIN HUA , LIAN QIAO et MA BO

Composition :
6.75g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
13.95g LIAN QIAO
8.1g LU GEN
4.05g MA BO
8.1g NIU BANG ZI
4.05g SHE GAN

Origine : WEN BING TIAO BIAN

Mémo : Vent Chaleur Toxine avec gorge enflée, douloureuse, infection pyogénique, angine de Vincent, scarlatine